PETICIJA: ZA DVIG PLAČ POMOČNIC VZGOJITELJIC! NIHČE NE SME IMETI PLAČE NIŽJE OD MINIMALNE.

Peticija: Za dvig plač pomočnic vzgojiteljic
“V vrtcu delam, ker me delo z otroki dejansko veseli, seveda ne delam tega zaradi denarja. Po 10 letih zaposlitve imam še vedno doplačilo do minimalne plače. Večina potem pravi, pa zamenjaj službo. Ja, včasih bi jo najraje res, vendar me to delo "izpolnjuje". Lahko bi zamenjala poklic, našla delo z dobro plačo, ampak, vprašajte se: Če naredi to večina vzgojiteljic, kdo bo vzgajal vaše sončke? Velikokrat z njimi preživimo več ur v dnevu kot starši.” (Pričevanje pomočnice vzgojiteljice)

"Moje delo je zahtevno, naporno in predvsem zelo odgovorno. Delam z najbolj občutljivo populacijo, z otroki, starimi od 11 mesecev do 6 let. Pomočnice vzgojiteljic vsak dan na vratih z nasmehom sprejemamo otroke. Otroke objamemo, jih ljubkujemo, negujemo, pestujemo, previjamo, hranimo … Jih vzgajamo, učimo. In kar je najpomembnejše, pogosto same skrbimo za varnost 14 najmlajših ali 24 starejših otrok. Vse to in še mnogo več je moje delo kot pomočnice vzgojiteljice. S svojo plačo zelo težko preživim." (Pričevanje pomočnice vzgojiteljice)

Pomočnice vzgojiteljic v Sloveniji prejemajo plačo, ki je nižja od minimalne. So tiste, ki v vrtcih skrbijo za otroke, jih vzgajajo, jim namenjajo svoj čas. Njihovo delo zahteva osemurno skrb za otrokovo dobro počutje, vzgojo in izobraževanje.

Skupaj z vzgojiteljico skrbijo za higieno otrok, prostorov in načrtovanje vzgojnega dela. Pomagajo pri organizaciji popoldanskih aktivnosti, pri komunikaciji in sodelovanju s starši, pri pisanju poročil in skrbi za administracijo.

Pomočnice in pomočniki so z otroki v jutranjem varstvu, popoldanskih čakanjih na zadnjega starša, so zamenjava za čistilke, ko te zbolijo, so prva pomoč pri poškodbah, so sodelavke pri dodatni učni pomoči, so opazovalke, pravljičarke, glasbenice, športnice, znanstvenice in naročje za crkljanje. Pomočnice prevzemajo naloge vzgojiteljic, ko so te bolniško ali drugače odsotne.

A plačilo za to odgovorno delo je ponižujoče nizko. S plačo nižjo od minimalne je težko plačati položnice, nemogoče dobiti kredit, težko živeti dostojno življenje.
Povprečna plača pomočnice vzgojiteljice s srednješolsko izobrazbo je za več kot 20 odstotkov nižja kot povprečna plača zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju in npr. za skoraj 50 odstotkov nižja od tiste, ki jo prejema vojak s srednješolsko izobrazbo.  

Ni presenetljivo, da so ob tem številne prisiljene ob popoldnevih opravljati dodatna dela in da jih veliko zapušča poklic. To ogroža kvaliteto in dostopnost javnega sistema vzgoje in izobraževanja.

Več kot 22 tisoč delavk in delavcev v javnem sektorju prejema dodatek do minimalne plače. Nesprejemljivo je, da delavke in delavci, ki skrbijo za naše otroke, opravljajo skrbstvo starejših, kuharice, hišniki in drugi podporni delavci iz plačne skupine J prejemajo plače nižje od minimalne.

Nesprejemljivo je, da imamo v Sloveniji zakonodajo, ki omogoča, da delaš polni delovni čas, v pogodbi o zaposlitvi pa je zapisana plača, ki je nižja od minimalne.

Problemi so jasni, prav tako rešitve: dvigniti plače pomočnic vzgojiteljic in ostalih delavcev v javnem sektorju ter spremeniti Zakon o minimalni plači tako, da nobena osnovna plača ne more biti nižja od minimalne.

S podpisom peticije izražamo podporo pomočnicam vzgojiteljic pri njihovih prizadevanjih za dvig plač in jasno sporočamo: “Nihče ne sme imeti plače nižje kot minimalne. Vsi si zaslužimo dostojno življenje.”
Akcijo podpira